Bekæmpelsesmidler

Hvad er pesticider?
Sprøjtemidler, som også kaldes plantebeskyttelsesmidler og pesticider, sælges i detailhandlen til ukrudtsbekæmpelse i private haver og udearealer. Der findes en lang række forskellige produkter til bekæmpelse af ukrudt.

Hvad er problemet med pesticider?
Bekæmpelsesmidlerne og pesticider betragtes som miljøskadelige, fordi midlerne siver ned i jorden og kan forurene grundvandet. Dertil er bekæmpelsesmidlet Roundup blevet klassificeret som kræftfremkaldende.

Hvad gør Coop på dette område?
Coop gik forrest i dagligvarehandlen med sit endelige stop for salg af sprøjtemidler i 2014. Dengang blev 10.000 flasker sprøjtemiddel kasseret forsvarligt. Coop arbejdede inden da, flere år, på at udfase sprøjtemidlerne. I 2008 forbød Coop særligt skadelige pesticider og i 2011 blev der indført et forbud mod koncentrerede pesticider i butikkerne, bl.a. de produkter der indeholdt glyphosfat og de produkter som kaldes plænerens.

Hvad kan du gøre?
Der findes mange grønne råd om hvordan, man kan få en pæn have og græsplæne uden brug af skadelig kemi. Man kan søge på nettet og der findes meget litteratur om grønne haveråd.

Her kan du læse mere:
http://www.giftfri-have.dk/
https://www.oekologi.dk/